Bastad

31 Bastad 02
31 Bastad 01
31 Bastad 03

Bastad

 

Ort:
Bastad,  Schweden
 
Jahr:
2011
 
Team:
Hannes Sauer
Johan Sauer
Daniel Hanack
Margot Kempe Sauer
 
Två skilda bostadsanläggningar och ändå en gemensam ensemble.
En kompletering av den nuvarande bebyggelsen så att en arkitektonisk helhet bildas, med en sluten plats i mitten, och med möjlighet att fortsätta bebyggelsen mot söder med samma arkitektoniska motiv. Bevarande av äppleträd, och bibehållande av atmosfär och livskvalität. De beståend proportionerna från Trollbäcken, tas upp av formgivning, typologi, höjd och taklutning. Tre separata hus men ändå en gemensan funktion som nås via en förbindande sockel med en förenande gång i källarplanet.
Som optisk delning av de bägge bostadsanlägningarna och i anslutning av den nuvarande gårdsbyggnaden planeras en ny byggnad för gemensamt bruk för sopor, cyklar, trädgårdsredskap samt en snickarverkstad.